පුද්ගලික අංශය පාසල් පෙළපොත් මුද්‍රණය කිරීමෙන් විශාල පාඩුවක් සිදුව ඇති බවට ගෙන යන ප්‍රචාර අසත්‍යයි

පාසල් පෙළපොත් මුද්‍රණය කිරීම පුද්ගලික අංශයට පැවරීමෙන් රජයට විශාල පාඩුවක් සිදුව ඇති බවට ඇතැමුන් ගෙන යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

පෙළපොත් මුද්‍රණය රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවට හෝ කිසිදු රජයේ ආයතනයකට තනිව කළ හැක්කක් නොවන අතර මිලියන 40කට ආසන්න පෙළපොත් මුද්‍රණය මීට දශක කිහිපයකට පෙර සිටම සිදුකෙරෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ සහය ලබාගෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

ඒ අනුව සාධාරණ ලෙස විවෘත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී අවම ලංසු ඉදිරිපත් කළ රාජ්‍ය හා පුද්ගලික යන දෙඅංශය වෙතම පෙළපොත් මුද්‍රණ කටයුතු ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව පෙළපොත් මුද්‍රණයේදී රජයට කිසිදු පාඩුවක් සිදු නොවී ඇති අතර සත්‍ය කරුණු හරිහැටි නොදැන දරුවන්ට කලට වේලාවට පොත් ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවය මෙන්ම අවම මිල ගණන් යටතේ හා සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් අනුව ක්‍රියාත්මක වීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණය අභියෝගයට ලක්කරමින් වෘත්තීය සමිති පදනම් විරහිත කරුණු සමාජගත කිරීම කණගාටුදායක තත්වයක් බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.