රැජිණිකාන්ත්ගේ නවතම සිනමා පටය ‘පෙට්ටා’

කාර්තික් සුබ්බාරාජ්ගේ අධ්‍යක්ෂණය යටතේ ප්‍රවීණ දකුණු ඉන්දීය රංගන ශිල්පී රැජිණිකාන්ත් තම 165 වන ‘පෙට්ටා’නම් සිනමා පටයේ රූගත කිරීම් ආරම්භ කර අැත.