ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ ප්‍රථම අධිවේගී ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව දියත් ක‌ෙ‌‌රේ

මහ මුහුදේ ගිනි ගැනීමට ලක්වන නැව්, බෝට්ටු වෙත ක්‍ෂණිකව ළඟා වී ගිනි ගැනීම් පාලනය කිරීම සදහාම ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ ප්‍රථම අධිවේගී ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව දියත් කිරීම ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දික්ඕවිට ධිවර වරායේදී  සිදු කෙරිණ.
        

මෙම ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව සම්පුර්ණයෙන් දේශීය නිෂ්පාදනයකි. සෝලා මැරීන් ලංකා ආයතනය විසින් මෙම ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව නිෂ්පාදනය කර තිබේ .
පැයට නාවීක සැතපුම් 35 ක වේගයකින් යාත්‍රා කළ හැකි මෙම යාත්‍රාව සතුව පැයකට වතුර ලීටර් ලක්‍ෂ 06 ක් මීටර් 120 ක් දුරට විදිය හැකි පහසුකම් සහ ගොඩබිම සිට නාවීක සැතපුම් 200 ක දුර ගිනි නිවීමේ මෙහෙයුම් වල සාර්ථකව නිරතව නැවත ගොඩබිමට ළගවිමේ සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විතය.
BELUGA – 18 නමැති මෙම ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාවේ ගිනි නිවීම් භටයින් 06 දෙනෙකුට ගමන් කර මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේ පහසුකම් ඇත. මහ මුහුදේ සිදුවන එවැනි ගිනි ගැනීම් පාලනය කිරීම පිළිබද විශේෂ පුහුණුවක් ද ඔවුන්ට ලබා දී තිබේ.
ඉන්ධන වැනි ද්‍රව්‍යයක් හේතුවෙන් ගිනි ගැනීමකට ලක්වන නැවක් හෝ බෝට්ටුවක ගින්න පාලනය සදහා අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය ලීටර් 8000 කින් ද මෙම ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව සමන්විතය. 
එවැනි ගිනි ගැනිමක් පිළිබඳව වාර්තා වූ වහාම අදාළ ස්ථානය නිශ්චිතව හදුනාගැනීමේ නවීන තාක්‍ෂණය මෙන්ම, එවැනි ගිනි ගැනීමක් දැනගැනීමත් සමග අදාළ නැවේ IMO අංකය මගින් එම නැව ඇති ස්ථානය පහසුවෙන් හදුනාගැනීමේ AIS තාක්‍ෂණයෙන්ද මෙම ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව සමන්විතය.
එවැනි ගිනි නිවීමක් පාලනය කිරීමේ මෙහෙයුමකදී අදාළ ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටීමේ GPS සහ සැටලයිට් තාක්‍ෂණය අනුව යාත්‍රාව ස්වයංක්‍රීයව බලගැන්වී සාගරයේ පා නොවී සිටීමේ විශේෂිත හැකියාවද සහිතව මෙම ගිනි නිවීමේ යාත්‍රාව නිපදවා ඇත.