පාකිස්ථාන් හිටපු අගමැති නවාස් ෂරිෆ්ට නිදහස

පාකිස්ථාන් හිටපු අගමැති නවාස් ෂරිෆ්, ඔහුගේ දියණිය සහ බෑණනුවන් නිදහස් කරන ලෙස පාකිස්ථාන අධිකරණය අද නියෝග කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

එ් අනුව ඔවුන්ට අත්හිටවූ සිර දඩුවම් නියම කළ යුතු බව එමඟින් දැනුම්දී තිබේ.

ඹවුන්ට සිර දඩුවම් නියමවුයේ ලන්ඩනයේ සුපිරි නිවහන් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වු දූෂණ චෝදනා හේතුකොටගෙනය.