කඳාන – වැලිගම්පිටිය මංසන්දියේ වෙඩි තැබිමක්

කඳාන -වැලිගම්පිටිය මංසන්දියේ වෙඩි තැබිමක් සිදු වි අැති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසීය.