කොටස් වෙළෙඳපොළ සීඝ්‍රයෙන් ඉහළට

අද (01) දිනය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ මිල දර්ශක දැවැන්ත ලෙස වර්ධනය වි තිබේ.

මිට සුළු මොහොතකට පෙර සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 121 කින් හා S&P SL 20 දර්ශකය ඒකක 125 කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනු දක්නට ලැබුණි.

මෙය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ 2% වර්ධනයක් හා S&P SL 20 දර්ශකයේ 4% වර්ධනයක් ලෙසින් සටහන් වි  අැති අතර මේ වන විට ගනුදෙනු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියනය සීමාව ඉක්මවා තිබේ.