රතන හිමිගේ සහාය නව රජයට

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට හා වත්මන් භාරකාර රජයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරුලියේ රතන හිමියන් සිය සහාය ලබා දිමට තීරණය කර තිබේ.

තවදුරටත් උන්වහන්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධින මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස ද කටයුතු කිරිමට තීරණය කර තිබේ.