නව සභානායක ‌‌වැඩ අරඹයි

අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා නව සභා නායක ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ සභා නායක කර්යාලයේදි අද (05) මෙම වැඩ භාර ගැනීම සිදු වී ඇත.