හිටපු අගමැති ධුරයේ කටයුතු අවසන් කළ යුතුයි

හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය කටයුතු අවසන් කර නව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එම ධුරයේ කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලබාදීම වඩා සුදුසු බව මහාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන් පැවසීය.

උන්වහන්සේ මේ බව පැවසුවේ පැපිළියාන ශ්‍රී සුනේත්‍රා දේවි පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ මාධ්‍ය හමුවකදිය.