පෙට්‍රල් අද රෑට තවත් අඩුවෙයි

අද (15) රාත්‍රියේ පෙට්‍රල් මිල අඩු කරන බවඅග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.