පිහියක් අතින් ගෙන තෙවරප්පෙරුම සෙල්ලම් පායි – PHOTOS

අද (15) පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්වයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා පියක් අතින් ගෙන සිටිනු දක්නට ලැබිණි.