ගජ උතුරට ගිහින් පාසල් වසයි

උතුරු පළාතේ පාසල් සියල්ල අද (16) දිනයේ වසා දැමීමමට තීරණය කළ බව පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ පවසයි.

ගජ සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.