ඉදිරි මැතිවරණ වලින් මහින්දට දිනන්න බෑ – මනෝ ගනේෂන්

64

හිටපු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, ජනාධිපතිවරණය ජය ගැනීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නියෝජනය කරන පක්ෂයට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාවක් තිබු බව සදහන් කර තිබේ.