මරික්කාර්ගෙන් මාධ්‍යට චෝදනාවක්

වත්මන් මාධ්‍ය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අාණ්ඩු පක්ෂය ලෙස හැදින්විම කතානායකවරයා අභිබවා යාමක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස් එමි මරික්කාර් මහතා මිට සුළු හොහොතකට පෙර කථානායක වෙත දන්වනු ලැබු අතර එ් සදහා කතානායකවරයාගේ අවධානය යොමු කරන ලෙසත් දන්වනු ලැබිණි.