ජම්පටා විථියේ වෙඩි තැබීමක්

කොළඹ – ජම්පටා විථියේ සිදු වු වෙඩි තැබීමක් හේතුවෙන් එක් අයෙක් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබේ.

යතුරු පැදියකින් පැමිනි පුද්ගලයෙකු මෙලෙස වෙඩි තබා පලා ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.