ලසන්තගේ 10 වැනි සැමරුම අද – (ඡායාරූප)

සන්ඩේ ලිඩර් හිටපු කර්තෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ 10 වැනි ගුණානුස්මරණය අද(08දා) බොරැල්ල කනත්තේදි පැවැත්විණ.

දේශපාලඥයින්, මාධ්‍යවේදින්, ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඥාතීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.