අද, හෙට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වතුර නෑ

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද(09) රාත්‍රී  9.00 සිට හෙට(10) පස්වරු 3.00 දක්වා පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම කාලය තුළ කොළඹ 01, 13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලය පැවසුවේ.

මීට අමතරව අදාළ කාලය තුළ පිටකොටුව ප්‍රදේශ තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙනු ඇති බවද සඳහන් වෙයි.

මේ අතර මාර්ග සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන් රාජගිරිය, ඇතුල්කෝට්ටේ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට අළුයම 4.00 සිට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිත බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

මොරගස්මුල්ල, ඇතුල්කෝට්ටේ, ඔබේසේකරපුර බණ්ඩාරනායකපුර, නාවල සහ කොස්වත්ත සහ රාජගිරිය සිට නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා ඊට සම්බන්ධ අතුරු මාර්ගවල ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.