ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත ජනගත කිරිම හෙට කළුතරින්

නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ක්‍රමෝපාන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට හදුන්වාදීමේ අරමුණින් මිලියන 21 ක් වූ ජනතාවට ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත හදුන්වාදීම හෙට (21) දා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට පෙරවරු 9.00 ට කළුතර මහ රෝහලෙන් ද, පෙරවරු 11.00 ට බේරුවල මුලික රෝහලෙන් ද, පස්වරු 1.00 ට බණ්ඩාරගම දිසා රෝහලෙන් ද ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත ජනතාවට හඳුන්වාදීමට නියමිතය.

විදේශිය ආයෝජනයක් මත ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත හඳුන්වා දෙන අතර, පළමු අදියරේ දී රෝහල් 200 කින් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයක් මත මේ වන විට දිවයින පුරා සියලුම රෝහල් පරිගණක ගත කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

2019 වසර අවසන් වන විට රෝහල් 300 ක් පමණ පරිගණක ගත කිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අපේක්ෂාවයි. ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත හඳුන්වාදීමෙන් පසු මාස 06 ක් තුළ මිලියන 21 ක් වූ ජනතාවට ම ඊ-හෙල්ත් කාඩිපත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

මෙම කාඩ්පත මගින් කිසියම් රෝගියෙකුගේ සියලුම වෛද්‍ය වාර්තා, දත්ත ගබඩා කර ඇත. රෝගියා රෝහල වෙත සිහිසුන්ව පැමිණිය ද ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත භාවිත කරමින් ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

මාස 02 ක පමණ කාලයක් ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමේ දී මතුවන ප්‍රශ්න ගැටලු විසදීමට පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඉන්දික ජාගොඩ මහතා ද උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත නිකුත් කිරීමේ දී පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ වී ඇත. පෞද්ගලික සායන සහ පෞද්ගලික රෝහල් වලට ද ඊ-හෙල්ත් කාඩ්පත ලබාදීමෙන් ප්‍රතිකාර සේවා ලබාගැනීමට රෝගියාට හැකියාව ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.