ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නව සභාපති මෙන්න

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයේදී සභාපති ලෙස ෂම්මි සිල්වා තේරී පත්ව තිබේ.

ඒ ජයන්ත ධර්මදාස මහතා පරාජයට පත්කරමිනි.

ෂම්මි සිල්වා ඡන්ද 83ක් ලබාගැනීමට සමත්ව ඇති අතර ජයන්ත ධර්මදාස මහතාට ලබාගත හැකිව ඇත්තේ ඡන්ද 56ක් පමණි.

ෂම්මි සිල්වා තිලංග සුමතිපාල පාර්ශ්වයෙන් තරග කළ අතර ජයන්ත ධර්මදාස මහතා රණතුංග පාර්ශ්වයෙන් තරග වැදුණි.

ෂම්මි සිල්වා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු භාණ්ඩාගාරිකවරයාද වෙයි.

ක්‍රිකට් නිලවරණය ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේදී මේ වන විට පැවැත්වෙමින් තිබේ.