ධම්මාලෝක හිමි නිදොස් කොට නිදහස්

බලපත්‍රයක් නොමැතිව අලි පැටවෙකු සන්තකයේ තබාගත්තේ යැයි චෝදනා කරමින් උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට එරෙහිව ගොණුකර තිබු නඩුවෙන් උන්වහන්සේ කොළඹ මහාධිකරණයෙන් නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ.