කාසල්රි, මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම පහලට – ඡායාරූප

මධ්‍යම කදුකරයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල මාස කිහිපයක් තිස්සේ පවතින දැඩි වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම 30% දක්වා පහත බැස ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරියෙකු පැවසිය.

කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 40 දක්වා පහල බැස ඇති අතර මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ට්ම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 38 දක්වා පහල බැස ඇති බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය කියා සිටියේ.

එම ජලාශවලින් ලබා ගන්නා ජලය උපයෝගි කර ගනිමින් කැනියොන්, ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය සහ විමලසුරෙන්ද්‍ර යන ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලිය උත්පාදනය කරනු ලබයි.

කාසල්රි සහ මාවුස්සාකැලේ ජලාශවල දැනට පවතින ජල ධාරිතාවෙන් 25% දක්වා විදුලි උත්පාදනයට ජලය ලබාගත හැකි බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය කියා සිටින්නේ.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවලින් පානිය ජලය ලබා දිම සඳහා කැළණි ගඟට ජලය මුදා හැරිමටද ජල ධාරිතාව රදවා ගත යුතු බවද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරියෙකු වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල ධාරිතාව පහල බැසිමත් සමග එම ජලාශ ඉදිකිරිමේදි යට වු නටබුන් කිහිපයක් මේ වන විට මතු වි ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.