ලංකාව ගැන ඒකාබද්ධ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංධානය, වගවීම හා මානව හිමිකම් පිළිබඳව එංගලන්තය, කැනඩාව  හා ජර්මනිය ඇතුළු රටවල් කිහිපයක් ඒකාබද්ධව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව පෙරේදා (11) ජීනීවා වේලාවෙන් පස්වරු 4.25ට පමණ ඔවුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ 30/1 යෝජනාවලියේ සඳහන් කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම සතුටුදායක මට්ටමක නොමැති බවත් එය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එංගලන්තය, කැනඩාව, ජර්මනිය, මොන්ටෙනෙග්‍රෝ, උතුරු මැසඩෝනියාව හා උතුරු අයර්ලන්තය යන රටවල් ඒකාබද්ධව මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

2018 වසරේ අග භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවූ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය නිමා කර ගැනීමට අදාළ ආයතන ගත් ක්‍රියාමර්ග අයකිරීමටත් ඔවුන් මෙම යෝජනවෙන් කටයුතු කර තිබේ. එසේම අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳව කාර්යාලය පිහිටුවීම ඔවුන් අගය කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂක අංශ සතුව පවතින ඉඩම් නිදහස් කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් ඔවුන් සඳහන් කරයි. සත්‍ය සෙවීමේ කොමිසම ස්ථාපිත කිරීම, ප්‍රති ත්‍රස්ත පනත ඉදිරිපත් කිරීම ආදි කරුණුවල ප්‍රගතියක් අවශ්‍ය බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් හා සත්‍ය, යුක්තිය, ප්‍රතිසංන්ධානය හා වගවීම ආදි ක්ෂේත්‍රයන්හි වර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම අනෙකුත් පාර්ශව සමග එක්ව කටයුතු කරන ලෙසද ඔවුන් ඉල්ලා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව ලිඛිත වාර්තාවක් 43 වැනි සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කිරිමටත්, එහි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 46 වැනි සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිවරියගෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටියි.