කැප්ටන් මාවල් වාර්තාගත ආදායමක් උපයයි

හොලිවුඩයට සමගාමීව ලොවපුරා රටවල් රැසක මාර්තු 08 වැනිදා සිට ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ වූ ‘කැප්ටන් මාවල්’ චිත්‍රපටය දින තුනක් තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක ආදායමක් උපයා ගැනීමට සමත්වී තිබේ.

මෙය ‘මාවල්’ චිත්‍රපට සමාගමේ කෙටි කාලයක් තුළදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100 ක් උපයාගත් චිත්‍රපට අතළොස්ස අතරට එක් වෙයි.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 153 ක් වියදම් කරමින් තැනුණ මෙම චිත්‍රපටය ඉතා කෙටි කාලයකින් සිය වියදම් මුදල සොයා ගනු ඇතැයි සිනමා විචාරකයන් පවසයි.