ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රීකරණය වු මිනිසා

අපි හැමෝම අතින් වැරදි සිදු වෙනවා. නමුත් ඒවායින් සමහරක් ඛේදජනක ප්‍රතිඵලවලට තුඩු දිය හැකියි. Les Baugh ටත් අවුරැදු 17 දි සිදුවූයේ එවැන්නක්. ඔහු අධි විදුලි සැර වැදීමකට ලක්විය. එහිදී ඔහුගේ අත් දෙකම විදුලි සැර වැදීම හේතුවෙන් කපා දමන්නට සිදුවිය. දෑත් කපා දැමු පසුවද ඔහුගේ ඡිවිතය පිලිබද විශ්වාසයක් නොවීය. වෛද්‍යවරු පැවසුවෙි ඔහු උපරිම වයස 21 වන තුරු ඡිවත්වෙි යැයි කියායි එහෙත් ඔහු විදුලි සැර වැදී තවත් අවුරුදු 40 ක් පසු කරන විට ඇමෙරිකා එක්සත් ඡනපදයේ කීර්තිමත් විශ්වවිද්‍යාලයක් වන ඡෝන්ස් හෝප්ස්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලය ඔහුගේ පිහිටට පැමිණියේය.

ඡෝන්ස් ‍‍හෝප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික භෞතික විද්‍යාගාරය පුරා අවුරැද්දක් තිස්සේ විවිධ පරීක්ෂණ පවත්වමින් යාන්ත්‍රික අත් ලෙස් බෝග්ට බද්ධ කලේය. මෙම යාන්ත්‍රික අත්වල ඇති සුවිශේෂි හැකියාවනිම මොළය දෙන විධානයට අනුව කටයුතු කිරීමයි. එනම් සාමාන්‍ය අතකින් කරනු ලබන සියලු ක්‍රියාවන් මෙම මොළය මගින් පාලනය වන යාන්ත්‍රික අත්වලට කල හැක.‍‍

Les Baugh ට මෙම යාන්ත්‍රික අත් බද්ධකලේ 2014 වසරේදීය වෛද්‍යවරු ඔහුගේ අවශ්‍යතාවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රවේශය සකස් කරන ලදී. මුලින්ම රොබොට්ක් අස්ථි භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට බොග්ට අමාරු විය. එහෙත් දැන් ඔහුට ඉතා වේගයෙන් ඒවා ක්‍රීයා කළ හැකිය. එහි නිරවද්‍යතාවය ඉතා ආකර්ෂණීයයි මෙම විශ්මය ජනක ප්‍රතිඵල අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ලෙස්ට බරපතල ශල්‍යකරුම කිහිපයකට මුහුණ දීමට සිදු විය. එවා සිදුකලේ ඉලක්ක ගත මාංශ පේශි හා ස්නායු හදුනාගනිමින් සහ ඒවා යන්ත්‍රයට ඉංඡිනේරු වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව බද්ධ කරමිනි . ජෝන් හොප්කින්ස් රෝහලේ කම්පන ශල්‍ය වෛද්‍ය ආචාර්ය ඇල්බට් චි පවසන්නේ මෙම ශල්ය කර්මය සම්පූර්ණ නවීකරණයක් බවයි.

ජොන්ස් හොප්කින්ස් හි වෛද්‍ය කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙම යාන්ත්‍රීකරණය තුවාල ලැබූ සෙබළුන්ට හා අණතුරකදී හෝ උප්පතියෙන් අත්පා අහිමි අහිංසකයන්ට ඉදිරියේදී සිදුකිරීමටයි.