වී අලෙවි මණ්ඩලයෙන් මිලදී ගෙන ඇති වී ප්‍රමාණය මෙන්න

වී අලෙවි මණ්ඩලය මඟින් මේ වන විට වී මෙට්‍රික් ටොන් 22,000ක ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසා සිටියි.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ අම්පාර, අනුරාධපුර, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, වව්නියාව, මඩකලපුව සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක මඟින් එම වී තොග මිළදී ගෙන ඇති බවය.

අම්පාර, පොතුවිල් සහ අනුරාධපුර, රඹෑව යන ප්‍රදේශවලින් මේ වන විට වැඩි වී තොග ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

රජය විසින් වී සඳහා සහතික මිලක් ලබාදී තිබියදීත් ගොවින් වී වේළීමට දක්වන මැලිකම හේතුවෙන් අඩු මිකට වී අලෙවි කරන බව පී. හැරිසන් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියි.