දකුණු ආසියාවේම තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රට ගැන නවීන් කියයි

මෙරට මෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් දකුණු ආසියාවේම නොමැති බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසා සිටියි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ විල්පත්තුව සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන චෝදනා පිළිබද රටට සත්‍යය අනාවරණය කළ යුතු බවය.