ප්‍රති ත්‍රස්ත පනත අහෝසි කරන බව මහින්ද කියයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්විමේ පනත වෙනුවට ආණ්ඩුව විසින් හඳුන්වා දුන් ප්‍රති ත්‍රස්ත පනත අහෝසිකිරීම තම ආණ්ඩුවක් යටතේ කටයුතු කරන බව විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

පුවත්පත් කතුවරුන් හා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හා ඊයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. තවත් මාස හයක පමණ කාලයක් මේ පනත පවතිනු ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

එම පනත මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට යොමුකර ඇති බවත් එම කාරක සභාව නියෝජනය කරන තම පාර්ශ්වයේ විරෝධය මත තවමත් පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීම ප්‍රමාද වී ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.