නාවලපිටිය නගරය ජලයෙන් යටවෙයි

නාවලපිටිය ප්‍රදේශයට අද(18) පස්වරුවේ ඇඳ හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ නාවලපිටිය නගරයේ කොටසක් ජලයෙන් යටවිම නිසා රථ වාහන ගමනා ගමනයට තරමක බාධා පැමිණුනි.

අද පස්වරු 2.00 සිට 3.00 දක්වා ඇඳ හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ නාවලපිටිය නගරයේ බස් නැවතුම්පොල අසල සිට නාවලපිටිය ගම්පොල ප්‍රධාන මාර්ගයේ නාවලපිටිය පොලිසිය ස්ථානය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය ජලයෙන් යට වි තිබුණි.

නාවලපිටිය නගර මධ්‍යයේ වැසි ජලය ගලා බසින කාණු පද්ධතිය අවහිර විම නිසා වර්ෂාව පවතින වේලාවන් වල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් වැසි ජලයෙන් යටවන බවයි නාවලපිටිය නගරයේ වෙළද ව්‍යපාරිකයන් පවසන්නේ.