සියලු දිව්‍ය පූජාවන් අත්හිටුවයි

පාස්කු මංගල්‍යයේ අද (21) දින සිදු කිරීමට නියමිත සියලු දිව්‍ය පූජාවන් අත්හිටුවා ඇති බව කොළඹ අගරදගුරු නිවස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අද පෙරවරුවේ දේවස්ථාන තුනකට සහ හෝටල් කිහිපයක සිදු වූ පිපිරීම් හේතුවෙන්.