සැකකටයුතු ලොරියක් හා කුඩා වෑන් රථයක් කොළඹට ?

බොම්බ සවිකර ඇති අළුමිනියම් තහඩු වලින් ආවරණය කරන ලද ලොරී රථයක් හා කුඩා වෑන් රථයක් කොළඹ නගරය වෙත පැමිණ ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කොළඹ දිසාවේ සියලු පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහාන් කරයි.