ජනපති තව සුළු මොහොතකින් ජාතිය අමතයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජාතිය අමතා සිදුකරන ප්‍රකාශය තව සුළු මොහොතකින් බලාපොරොත්තු වන්න.