සමාජ මාධ්‍ය තහනම ඉවත් කරයිද ?

සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීම ගැන හෙට දිනයේදී සළකා බලන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා.

අගමැතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදී අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදිය.