සමාජ මාධ්‍ය තහනම ඉවත් කරයිද ?

171

සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීම ගැන හෙට දිනයේදී සළකා බලන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා.

අගමැතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදී අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදිය.