ඩුබායි පිටුවහල් කළ දෙදෙනෙක් පොලිස් බාරයට

ඩුබායි පිටුවහල් කළ මෙරටට පැමිණි  අමල් පෙරේරා ඇතුළු 06 දෙනා ගෙන් දෙදෙනෙක් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පසු එක් සැකකරුවෙකු වැලිපැන්න පොලීසියටත් තවත් සැකකරුවෙකු කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය වෙතත් බාරදී තිබේ.