සෞඛ්‍ය අැමති සහ බිල්ගේට්ස් මහතා අතර කෙටි හමුවක්

අබුඩාබියේදී පැවැති ගෝලීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය සමුළුවට සහභාගී වු සෞඛ්‍ය පෝෂණ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ එම සමුළුවට සහභාගී වු ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වු බිල්ගේට්ස් මහතා අතර කෙටි හමුවක් සිදුව තිබේ.

එහිදී බිල්ගේට්ස් මහතා පවසා අැත්තේ “සෞඛ්‍ය සේවාව ප්‍රවර්ධනය සදහා ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ රාජකාරියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉටු කරනවා කියලා මම දන්නවා. එය ඉටු කර ගැනීමට මගේ සහයෝගය ලබා දෙනවා” බවයි.