සීඩී පට සමග තවත් මුස්ලිම් මවුලවිවරයෙක් අත්අඩංගුවට

අනුරාධපුරයේ අනවසර ඉස්ලාම් දහම් පාසලක් පවත්වාගෙන ගිය මව්ලවිවරයෙක් අන්තවාදී අදහස් සහිත වීඩියෝ පට අඩංගු සීඩී තැටි තොගයක් සමඟ හා තවත් මුස්ලිම් ජාතිකයකු ලක්ෂ ලක්ෂ පහකට වැඩි මුදලක් සමඟ අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලීසියේ අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත.

අනුරාධපුර පුජා නගරයට නුදුරුව පිහිටි  තිසාවැව නිරාවිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි මුස්ලිම් පල්ලියේ ඉස්ලාම් ධර්මය උගන්වන පාසලේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබන මව්ලවිවරයෙක් සහ තවත් මුස්ලිම් ජාතික පුද්ගලයෙක් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා අනුරාධපුර පොලිසිය  මෙලෙස සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ බුද්ධි අංශයේ නිලධාරින් ලබා දුන් තොරතුරකට අනුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සහය ඇතිව පොලිසිය  එම ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම පුද්ගලයින් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.