හලාවතට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

හලාවත නගර මධ්‍යයේ මීට සුළු වෙලාවකට පෙර දෙපිරිසක් අතර ඇති වු නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් හලාවත නගර සීමාවට බලපැවැත්වෙන පරිදි හෙට (13) පෙරවරු 6 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව වාර්තා වේ.