බලය යොදවන්න පොලීසියටත් උපදෙස්

නීතිමය රාමුව තුළ බලය පාවිච්චි කරමින් සිදුවීම් වැලැක්වීමට උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පොලිස් මුලස්ථානයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරිනට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දන්වා තිබේ.