අමිත් විරසිංහත් අත්අඩංගුවට

මහසෙන් බලකායේ ප්‍රධානී අමිත් විරසිංහ පොලිස්  විශේෂ කණ්ඩායමක් විසින් මහනුවර තෙල්දෙණියේදි අද (14)  අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.