ජනපති සහ අගමැති ඉල්ලා අස්විය යුතුයි

ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක් ගෙන ආ යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත් පාර්ලි‍මේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මාධ්‍යවේදීන් විසින් ඉදිරිපත්කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.