ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගය කථානායකට දෙයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ගෙන එනු ලබන විශ්වාසභංග යෝජනාවක් කථානායකවරයා වෙත භාරදී තිබේ.