ප්‍රහාරය ගැන සොයන විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවෙන් කාවින්ද ඉල්ලා අස්වෙයි

රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇමතිවරයාට එරෙහි චෝදනා ඇතුළුව අප්‍රේල් 21 වන දා සිදු වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ සිදුවීම සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවෙන් කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ කමිටුව සඳහා අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පත් කර තිබේ.