මුස්ලිම් පාසලකින් සිවුරු ,කඩු ඇතුළුව උපකරණ තොගයක්

බණ්ඩාරගම අමුලුගම ජයකොඩි කන්ද හා මැරුව ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි සිදුකළ සෝදිසි මෙහෙයුම්වලදි එම ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක් සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදි එම භූමිය තුළ තිබි කඩු සිවුරු ඇතුළු උපකරණ රැසක් සමඟ එහි විදුහල්පතිවරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය පවසයි.

සිදුකළ මෙහෙයුමේදි විද්‍යාල භුමියේ තිබි ලොකු සිවුරු හතරක් , පොඩි සිවුරු තුනක් කඩු තුනක් , භික්ෂුන් පරිහරණය කරන ගමන් මලු තුනක් කුඩයක් සොයා ගත් බවත් ලී මඩුවක සඟවා තිබු ශ්‍රද්ධ වු බයිබලයක් මෙන්ම බෞද්ධාගමට අගෞරවයක් වන පරිදි නිවසක බිම දමා ඇති කරඩුවට පළඳින ලේස් එකසිය අසුපහක් විවිධ පාටින් යුත් සිවුරු තිස් හතරක් මෙන්ම සිවුරු රෙදි තොගයක් සොයා ගැනිමට හැකි වු බව පොලීසිය පවසයි.