පස් කඳු කඩා වැටීම හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය ධාවනයට බාධා

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදල්ගස්හින්න හා ඔහිය දුම්රිය ස්ථාන අතර පස්කඳු කඩා වැටීම හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනය තාවකාලීකව අැණ හිට අැත.

ස්ථාන දෙකකින් පස්කඳු කඩා වැටී අැති බවත් කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියද මෙම දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර සිර වී අැති බවත් දුම්රිය පාලක මැදිරිය කියයි. පස් කන්ද ඉවත් කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් පැය 7ක කාලයක්වත් ගතවෙනු අැතැයි වාර්තා වේ.

මේ අතර බදුල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය කරන උඩරට මැණිකේ දුම්රිය බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර අැත. කොළඹ සිට බදුල්ල බලා ගමන් ගන්නා දුම්රිය නානුඔය තෙක් සීමා කිරීමට දුම්රිය පාලක මැදිරිය කටයුතු කර තිබේ.

අාපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ මධ්‍යම කඳුකරයට අැඳ හැළෙන ධාරානිපාත වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගය මෙන්ම මහා මාර්ගයද දැඩි අවදානම් තත්වයට පත්ව අැති බවයි.