වැල්ලවත්තේ ඊයේ රාත්‍රීයේ ඇති වූ ගැටුමෙන් 9 දෙනෙකුට තුවාල