තාජුඩීන් ඝාතන සිද්ධියට හිටපු ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍යවරයාට අධිචෝදනා

තාජුදීන් ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ හිටපු ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරි ආනන්ද සමරසේකරට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා ගොනුකර තිබේ.