සජිත්ගේ කුරුණෑගල රැළිය අරඹයි

අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකත්වයට නම් කරන ලෙස බල කරමින් කුරුණැගල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු රැළිය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත.