ජනතාව දඬමීමා කරගනිමින් වර්ජනයේ නොයෙදෙන්න – අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සඳහන් කළේ ජනතාව දඬමීමා කරගනිමින් වර්ජනයේ නොයෙදෙන ලෙසයි.

වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගත්තාට කමක් නැහැ. නමුත් ජනතාවට කරදරයක් විය යුතු නෑ. මේ රටේ ලබාදී තිබෙන නිදහස වල්බූරු නිදහසක් කරගන්න එපා යැයි ද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ ය.