මිද්දෙණිය තලාව පාසල අසල වෙඩි තැබිමක්

TINLEY PARK, IL - DECEMBER 17: A customer shops for a pistol at Freddie Bear Sports sporting goods store on December 17, 2012 in Tinley Park, Illinois. Americans purchased a record number of guns in 2012 and gun makers have reported a record high in demand. Firearm sales have surged recently as speculation of stricter gun laws and a re-instatement of the assault weapons ban following the mass school shooting in Connecticut . (Photo by Scott Olson/Getty Images)

මිද්දෙණිය තලාව පාසල අසලදී වෙඩි තැබිමකින් පුද්ගලයෙක් තුවාල ලබා ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර සදහා ඇතුළත් කර තිබේ.

එක ළඟ පිහිටි නිවෙස් දෙකක බල්ලකු සම්බන්ද ගැටළුවකදි ඇති වූ බහින් බස් විමක් දුර දිග යෑමෙන් මෙම වෙඩි තැබිම සිදු කර ඇති බව වාර්තාවේ. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි 26 හැවිරිදි තරුණයෙකි.