ඊයේ රාත්‍රියේ සිදු වූ රිය අනතුරකින් 18 දෙනෙකුට තුවාල