ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් විස්සයි විස්ස තරගාවලියක්

ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට විස්සයි විස්ස තරගාවලියකට පැමිණෙන ලෙස ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ආරාධනා කර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

මෙම තරගාවලිය ලබන ජනවාරි මස 05, 07, 10 යන දිනවල පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.